BIGs Avfall-til-Energi Ski Slope Forbrenningsovne Skrotet p� grunn av milj�hensyn

I fjor, da BIG avduket sitt fantastiske skianlegg p� toppen av et forbrenningsanlegg for avfallsforbrenning i K�benhavn, var vi ganske vist fascinert. Men vi var ikke overrasket over da K�benhavns Kommune nektet prosjektet i g�r fordi de tror det vil skade klimaet og milj�et. Selv om dobbeltbetjeningskonceptet l�d g�y, ville forbrenningsanlegget i virkeligheten bli forst�rret, noe som betyr �kt mengde s�ppelbrent og CO2-utslipp utgitt i atmosf�ren. Selv om forbrenningsanlegget desperat trenger en renovering, �nsker byen � oppmuntre avfallsslag, gjenbruk og resirkulering i stedet for � brenne mer s�ppel og ha en sexy skibakke.

If�lge Politiken sa g�rden i g�r nei til en l�negaranti p� 4 milliarder kroner for prosjektet fordi de tror det er skadelig for milj�et. Prosjektet krevde at Amagerforbrensforbrenningsanlegget kunne �ke med 30% til 560.000 tonn avfall �rlig, noe som ville �ke CO2-utslippene fra 140.000 til 200.000 tonn �rlig. I stedet for � brenne mer s�ppel, �nsker byen � fokusere p� teknologier og politikker som effektivt h�ndterer avfall.

Likevel har forbrenningsanlegget fortsatt behov for en renovering, og byens nektelse vil presse prosjektet langt etter planen. Dette inneb�rer ogs� at pengene brukt p� � designe anlegget var bortkastet, men fortsatt kunne innlemmes i et mindre og mer effektivt forbrenningsanlegg. Selv om prosjektet ikke er helt d�d i vannet, ser det ut til � v�re en liten sjanse for at BIGs grand vision for et skianlegg i K�benhavn kunne bli en realitet. Politiken rapporterer at hvis det skulle skje, ville skianlegget og forbrenningsanlegget v�re mye mindre enn opprinnelig planlagt.

Loading...